Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.

Pročitaj više

Industrija hrane i pića

 

skupina laško

 

U 2013, mi smo realizovali METRONIK sistem za upravljanje informacijama o efikasnosti proizvodnje, na dvadesetpet proizvodnih linija u tri ključna proizvodna pogona Laško grupe,Pivara Laško, Pivara Union i Radenska. Laško Grupa je vodeći proizvođač piva i bezalkoholnih pića u Sloveniji. U 2012, ona je proizvela 3,8 miliona hektolitara pića, od kojih je 32% prodato u inostranstvu. U teškim ekonomskim uslovima, koji se pre svega ogledaju u padu kupovne moći potrošača, Laško grupa ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata. Dakle, jedan od ciljeva Laško grupe je optimizacija i racionalizacija proizvodnih linija, obezbeđujući optimalnu produktivnost i ravnotežu između fleksibilnosti i efikasnosti proizvodnje.

U cilju povećanja efikasnosti proizvodnje Laško grupa je odlučila da uvede Metronikov proizvodni informacioni sistem MePIS. MePIS automatski uključuje informacije o radu proizvodnih linija i istovremeno dobija poslovne informacija iz SAP poslovno-informacionog sistema.Korisnici dobijaju nadzor proizvodnih linija, praćenje i upravljanje zastoja opreme, proizvodnje i otpada na ishod pojedinih proizvodnih linija, kao i praćenje različitih ključnih indikatora proizvodnje uključujući i OEE (Overall Equipment Effectiveness). Napredni analitički alati omogućavaju dubinske analize, optimizaciju rada efikasnosti i smanjenje zastoja. Podacima se može pristupiti preko Interneta i mobilnih uređaja, a takođe su dostupni “on-line”, što znači da odgovorna lica mogu reagovati odmah čim se nepoželjan događaj u proizvodnji javlja.


 

Atlantic-Group-Kolinska

 

Godine 2007. Metronik je zajedno sa uvođenjem poslovnog informacionog sistema  SAP na svih 7 lokacija Droge Kolinske u Sloveniji , uveo i proizvodni informacioni sistem MePIS. Sa potpunim poštovanjem smernica standarda ISA SP95 MePIS je povezan sa ERP sistemom SAP i informacionim  sistemom  za vođenje skladišta. MePIS osigurava izvođenje proizvodnog procesa preko radnih naloga  i automatsko beleženje svih materijalnih transakcija, procesnih i ambijentalnih parametara. Usmerava i automatski izvodi označavanje poluproizvoda. Na segmentu upravljanja proizvodnjom osigurava i praćenje efikasnosti proizvodnje. Metronik je uz sledljivost i kvalitet u ključnim mašinsko-intenzivnim pogonima, uveo i modul za merenje zastoja i izračunavanje ukupne efikasnosti (OEE) i KPI Manager za prikaz ključnih indikatora efikasnosti rukovodstvu. U proizvodnji je do danas instalirano više od 50 klijenata sistema MePIS.


 

Ljubljanske mlekarne

 

Metronik je 2001.godine uporedo sa uvođenjem poslovnog informacionog sistema SAP u sve proizvodne jedinice Ljubljanskih mlekara u Ljubljani, Mariboru i Kočevju uveo proizvodni informacioni  sistem  MePIS. Sistem  MePIS je integrisan sa sistemom SAP u skladu sa smernicama standarda IS SP95 i sa informacionim sistemom za upravljanje skladištima. MePIS u Ljubljanskim mlekarama osigurava operativno vođenje proizvodnje na temelju radnih naloga, sledljivost sirovina i praćenje kvaliteta u proizvodnji i laboratorijima. Na segmentu pasterizacije je izveden automatski zahvat procesnih podataka (SCADA iFix i procesni historian Proficy Historian, GE Intelligent Platforms). Tako se svi ključni podaci iz proizvodnje automatski prenose u poslovni informacioni sistem i u sistem za upravljanje skladištima. Za potrebe rukovodstva, sistem automatski generiše standardne izveštaje u skladu sa preporukama HACCP.

 


 

perutninaptuj

 

Godine 2002. u Metroniku smo za Perutninu Ptuj izveli projekat automatizacije uređaja za klimatizaciju i ventilaciju i hladnjače u proizvodnim procesima klanice. Sistem automatizacije koristi industrijsko upravljačku-regulacijsku opremu GE Intelligent Platforms i perifernu opremu Honeywell. Sistem je nadograđen sa nadzornim sistemom, razvijenim sa standardnom SCADA programskom opremom Proficy iFix (GE Intelligent Plaftorms). Godine 2007. izveli smo i automatizaciju klimatizacije u u proizvodnom pogonu Perutnine Ptuj u Brezi (BiH).


Drugi korisnici

Celjske mesnine
Perutnina Ptuj
Argeta (BiH)
Pivovarna Laško
Pivovarna Union
Proconi
Žito

 

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.