Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.

Pročitaj više

Farmaceutska industrija

 

reference_logo_activis

 

Metronik je u Zdravlju od 2007. godine izveo više sistema za automatsku regulaciju klimatizacije, održavanja i regulacije GMP kritičnih parametara, nadzora nad čistim sobama i energetikom na pogonima Farmacije, Adrianola, Mikrobiološke laboratorije i Entacapone-a. Pri izvođenju smo ispunili najstrože standarde i regulatorne zahteve farmaceutske industrije (GMP, GAMP, 21CFR Part11) uz upotrebu GE iFIX scade, Proficy Historian procesne baze, GE industrijskih PLC-ova, Vacon frekventnih regulatora kao i Honeywell, S+S i Vaisala opreme u polju.

 


 

reference_logo_krka

 

Metronik je u proizvodnim pogonima Krke od 1991. do danas izveo više od 150 projekata automatizacije i računarskog nadzora proizvodnje i energetike. Sisteme za automatizaciju ugradili smo u svim pogonima Krke u Novom mestu, Šentjerneju, Ljutomeru, u Hrvatskoj i u Rusiji.

Sa Metronikovim rešenjima je izvedena automatizacija i računarski nadzor sistema za klimatizaciju i ventilaciju proizvodnih i čistih prostorija, sistema za energetiku, proizvodnju farmaceutskih proizvoda, pakovanja, hemijske sinteze (API), itd. Od 2003. i dalje u Krki uvodimo i proizvodni informacioni sistem  koji omogućava savladavanje zastoja i merenje efikasnosti proizvodnje (OEE). Kod izvođenja projekata u potpunosti sledimo regulatorne zahteve za farmaceutsku industriju (GMP, GAMP, 21CFR Part11).

 Za osiguranje računarskog nadzora proizvodnje u Krki je ugrađeno više od 300 Fix/iFix SCADA nadzornih stanica sa više od 50.000 signala. Za automatizaciju energetike i čistih prostorija koristi se više od 150 upravljačkih jedinica OPTO 22 sa 15.000 I/O signala. Krka koristi i Proficy Historian, Batch Execution in Proficy Plant Application programsku opremu proizvođača GE Intelligent Platforms.


 

reference_logo_lek

 

Od 1991. godine Metronik je u Leku izveo više od 130 projekata automatizacije i računarskog nadzora nad procesima na svim Lekovim lokaciama, kao Ljubljana, Mengeš, Prevalje, Lendava, Poljska i Skopje. Uz automatizaciju pomoćnih procesa ( klimatizacija, ventilacije, rešenja za nadzor nad čistim prostorijama, kao i nadzor energetike). Metronik je izveo mnogobrojne projekte na području hemijskih sinteza, farmaceutske tehnologije i serija usmerenih hemijskih procesa, kao i  rešenja za detekciju i klasifikaciju zastoja i povećanje efikasnosti proizvodnje. Kod izvođenja projekata koristili smo najsavremenije standarde i regulatorne zahteve farmaceutske industrije (GMP, GAMP, 21CFR Part11). U Leku automatizaciju vodi više od 100 Fix/iFix SCADA nadzornih stanica, 70 upravljačkih jedinica OPTO 22 i 55 jedinica General Electric sa više od 15.000 I/O signala. Lek za nadzor proizvodnje koristi takođe programsku opremu GE Intelligent Platforms Proficy Historian i Proficy Plant Application i perifernu opremu proizvođača Honeywell i Vaisala.


 

reference_logo_pliva

 

Metronik je u Plivi izveo više od 10 projekata, godine 2009. i 2010. izveli smo obnovu automatizacije i računarskog  vođenja hemijske sinteze strateškog pogona – Azitromicin. Metronikov sistem serijskog vođenja i računarskog nadzora proizvodnje temelji se na najsavremenijim principima svetske prakse i potpuno je usklađen sa međunarodnim standardima na području serijske automatizacije (GAMP5, 21CFR Part 11 i ISA S88.01). Sistem vođenja i nadzora serijskog procesa, uključujući recepturne i izveštajne sisteme, temelji se na programskoj opremi iBatch, iHistorian i iFIX SCADA proizvođača GE Intelligent Platforms. Sistem automatike, regulacije i upravljanja izveden je na standardnim industrijskim upravljačkim jedinicama Siemens S7-400. U okviru različnih projekata, u Plivi smo instalirali više od 25 iFix operativnih stanica sa više od 25.000 signala i upravljačke jedinice GE PAC RC3i, GE VersaMax , Simatic S7-400 i Simatic S7-300.


Drugi korisnici

Hemofarm 
Zdravlje Actavis
Belupo (Hrvatska)
Bosnalijek (BiH)
Fitofarm (Makedonija)
Galafarm (Makedonija)
Habit Pharm (Crna gora)
Institut Vinča (Srbija)
JGL (Hrvatska)
Pharmaswiss (Srbija)
Pliva (Hrvatska)
Protek (Rusija)
Razvitak (Hrvatska)
Sandoz (Poljska)
Veterina (Hrvatska)

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.