Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.

Pročitaj više

Automatizacija zgrada

san_simon_mirta 

 

Metronik je 2008. izveo automatizaciju energetike i sobne regulacije u depandansu Mirta. U hotelskim sobama je postavljen sistem sobne regulacije Honeywell, integrisan sa sistemom kontrole pristupa. Postavljen je centralni nadzorni sistem, koji omogućava osoblju održavanja jednostavno upravljanje energetskim uređajuma i nadzor nad situacijom u objektu. Centralni nadzorni sistem je povezan sa hotelskim informacijskim (booking) sistemom, što omogućava automatsku pripremu sobe, čim se gost registruje i uštedu energije kad se gost odjavi iz sobe. Nadzorni sistem koji se temelji na SCADA programskoj opremi iFix (GE Intelligent Platforms) obaveštava osoblje održavanja o greškama u sistemu preko SMS poruka.

 


Kuća fudbala, Stara Pazova

Metronik je tokom 2010/11. za potrebe Nacionalnog sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije, izveo najmoderniji sistem objedinjenog upravljanja sistemima klimatizacije, energetike i tehničke zaštite u zgradi baziran na Honeywell Enterprise Building Integrator (EBI) platformi. Uz ove sisteme, Metronik je koncipirao i izveo sisteme IT infrastrukture, IP telefonije, IP televizije kao i hotelskog menadžmenta. Ovakav koncept upravljanja zgradom, koji je prvi put primenjen u Srbiji, omogućava znatno efikasniju eksploataciju objekta u smislu energetske efikasnosti, održavanja i pravovremenih reakcija operatera na bilo kakve vanredne situacije u zgradi. Rešenje je bazirano na Honeywell opremi za automatsko upravljanje, dojavu požara, kontrolu pristupa, IP video nadzor i protivprovalu, Axis IP video kamerama i Alcatel aktivnoj i opremi za IP telefoniju.

Za potrebe integracije opreme sa različitim komunikacionim protokolima je upotrebljena Honeywell HAWK platforma. Metronik je na ovom projektu u potpunosti zaokružio svoja znanja iz domena upravljanja zgradama i potvrdio svoju sposobnost da investitorima pruži podršku u svim fazama realizacije projekta počevši od razvijanja idejnog rešenja, preko projektovanja, izvođenja do održavanja.

 


Hotel Aktau, Kazahstan

Kao odgovor na zahtev klijenta Energoprojekt Visokogradnje iz Kazahstana, Metronik je razradio koncept modernizacije upravljanja hotelom prema postavljenim najvišim standardima hotelske industrije. Kao rezultat toga je proistekao moderan sistem upravljanja klimatizacijom, energetikom i rasvetom baziran na Honeywell EBI platformi koji su Metronikovi inženjeri, u saradnji sa ekipom Energoprojekt VG, sa uspehom realizovali i pustili u rad tokom 2012. godine. Sistem se bazira na Honeywell PLC-u tipa Excell Web koji ima mogućnosti daljinskog pristupa preko WEB-a integrisano e-mail/SMS alarmiranje,visokoefikasno upravljanje (multitasking), podršku za energetski menadžment itd, kao i Honeywell-ovim Serval kontrolerima za regulaciju klime u sobi i Honeywell opremi u polju.

 


airport_city_bg

Metronik je u periodu od 2006 do 2008. izveo sisteme upravljanja klimom i energetikom na kompleksu poslovnih zgrada Airportcity na Novom Beogradu. Sistemi su bazirani na Honeywell upravljačkoj i procesnoj opremi i iFIX centralnoj scadi koja ima nadzorno upravljačku funkciju nad čitavim kompleksom. Tokom 2012 godine, Metronik je izvršio unapređivanje postojećeg sistema sa stanovišta energetske efikasnosti uvođenjem direktnog upravljanja čilerima, kotlovima, frekventne regulacija rada pumpi kao i njihovog uključivanja u jedinstveni sistem vođenja zgrade.

 


Rtv_slo

 

Sa javnim zavodom RTV Slovenija Metronik intenzivno sarađuje od 2000. Metronikov sistem za automatizaciju u studijima za snimanje osigurava primerenu regulaciju temperature, vlage i kvaliteta vazduha, a nadzire i delovanje svih energetskih uređaja u objektima RTV u Ljubljani, Mariboru i Kopru. Sistem vođenja i nadzora je zasnovan na upravljačko-regulacijskoj opremi Honeywell Excel 500 (50 jedinica), dok je centralni nadzor izveden sa programskom opremom Honeywell Enterprise Building Integrator (EBI), koji je namenjen kompleksnim poslovnim zgradama.

 


cankarjev_dom

 

Od 1991. Metronik je za Cankarjev dom uspešno izveo brojne projekte automatizacije i kontrole klimatizacije, ventilacije, energetske instalacije i protivpožarnih sistema. Metronikovi sistemi takođe nude daljinsku kontrolu električnih potrošača. Kod izvođenja je korišćena upravljačko-regulacijska oprema GE Intelligent Platforms, Honeywell i OPTO 22 i programska oprema SCADA Proficy iFix (GE Intetlligent Platforms).

 


 

terme3000

 

U sklopu izgradnje kompleksa Terme 3000 postavili smo računarski sistem vođenja i nadzora energetskih uređaja što omogućava jednostavno upravljanje celokupnim kompleksom i štedljivo korišćenje enegije. Metronikov sistem automatizuje grejanje objekata, pripremu bazenske vode, rasvetu, upravljanje bazenskim efektima, distribuciju  i separaciju termalne vode, hemijsku obradu otpadne vode, kotlarnicu i grejanje hotela Ajda. Sistem omogućava delotvorno pumpanje i pripremu geotermalne vode iz tri vrela, pripremu vode u svim bazenima i ventilaciju i klimatizaciju celokupnog kompleksa. Na taj način osigurava se štedljiva upotreba rada energije i efikasno održavanje. Sistem se zasniva na industrijskijskoj upravljačko-regulacijskoj opremi proizvođača Honeywell i GE Intelligent Platforms i sistemu SCADA Proficy iFix (GE Intelligent Platforms).

 


EuroCenter Bavarski dvor

EuroCenter Bavarski dvor je poslovna zgrada sa više od 8500m2 poslovnih površina i četvorospratnim parkingom. Osim sistema individualne sobne regulacije prostora, vođenja uređaja za klimatizaciju poslovnih prostora, sistem omogućava i nadzor nad grejanjem i hlađenjem stanica, elektroenergetikom, rasvetom i ventilacijom i odvodom dima iz garaža. U centru je instalirano više od 250 sobnih regulatora Honeywell XL10. U upravljačkom centru implementiran je centralni nadzorni sistem sa programskom opremom GE Intelligent Platforms iFix SCADA.

 


 

BENTLEY LOGO

 

2007. Metronik je izveo projekat automatizacije i računarskog vođenja soba i energetskih sistema u hotelu Livada Prestige, Moravske toplice. Metronikov sistem automatizacije i računarskog vođenja nadzora brine za optimalan rad svih mašinskih i električnih uređaja u hotelu. Takođe omogućava individualnu regulaciju u sobama, automatizaciju klimatizacije i ventilacije, kao i automatizaciju i nadzor nad energetikom. Sistem uključuje i nadzor i vođenje rasvete, automatizaciju bazenske tehnike sa vodenim efektima, kao i nadzor nad hemijskom pripremom i grejanjem bazenske vode.

 


 

aerodrom-ljubljana

 

Metronik je za Aerodrom Jožeta Pučnika Ljubljana izveo automatizaciju klimatizacije, ventilacije i energetike u putničkim terminalima i u poslovnm i pomoćnim zgradama aerodroma. Metronikov nadzorni sistem osigurava vođenje i nadzor nad sledećim sistemima: spoljna rasveta na sletnu-poletnoj stazi, rasveta u objektu, sigurnosna rasveta, elektroenergetski sistemi, liftovi, protivpožarni sistemi, sistemi za gašenje sa vodenom maglom, aviomostovi i sistem za rezervno napajanje objekata sa električnom energijom. Na postavljeni sistem su priključeni uređeji za pripremu i distribuciju energetskih medija za grijanje i hlađenje objekta, uređaji za konvektorsko grijanje i hlađenje i klimatizacijski i ventilacijski uređaji, odnosno sistemi. Sistem je temeljen na industrijskoj upravljačko-regulacijskoj opremi GE Intelligent Platforms i programskoj opremi Proficy iFix SCADA.

 


 

HoteliBernardin-Hotel Lucija Portoroz

 

2009. Metronik je uradio automatizaciju Hotela Lucija u Portorožu. Centralni nadzorni sistem osoblju za održavanje omogućava upravljanje svim mašinskim i elektroenergetskim sistemima, upravljanje rasvetom postavljanje temperature u hotelskim sobama i osigurava izveštavanje o greškama u sistemu pomoću SMS poruka. Zbog visokoh zahteva u pogledu energetske efikasnosti izveli smo i integraciju automatizacije hotelskih soba sa informacionim sistemom  (HIS) i sa kontrolom pristupa. To omogućava automatsko postavljanje režima u hotelskim sobama u pogledu stanja rezervacija u sistemu HIS. Automatizaciju sistema smo izveli sa opremom svetski priznatim proizvođačima GE Intelligent Platforms i Honeywell. Ugrađen je i sistem protivpožarnog alarma Honeywell XL1000. Centralni nadzorni sistem radi na programskoj opremi GE Proficy iFix SCADA. 

 


 

terme catez

 

Godine 2009. Metronik je izveo automatizaciju zimske rivijere u Termama Čatež, koja obuhvata tri kupališna kompleksa, Kupola I, II i III. Metronikov sistem omogućava kompleksno vođenje i nadzor energetskih sistema i sistema za upravljanje bazenima. Sistem integriše automatizaciju toplotnih podstanica za pripremu i distribuciju bazenske vode , nadzor nad klimatizacijom i bazenskim filterima u nadzorni sistem i integriše sistem multimedijske rasvete sa vođenjem bazenskih efekata. Uvođenjem računarskog nadzora je osoblju održavanja omogućeno centralno upravljanje svim uređajima u celom termalnom kompleksu, a omogućeno je da se bazenski efekti isprogramiraju prema unapred zadatom rasporedu. Automatizacija sistema je izvedena sa opremom GE Intelligent Platforms i sa upravljačkim jedinicama GE-IP Versamax. Centralni nadzorni sistem radi na programskoj opremi GE Proficy iFix SCADA.

 


Drugi korisnici

 • Depo GSP-a u Beogradu
 • Hotel Breg, Vršac
 • Depo za Narodni muzej, Kunsttrans Beograd
 • Hotel Miločer, Sveti Stefan
 • Pogon za proizvodnju radioaktvinih izotopa, Vinča
 • EuroCenter Bavarski dvor
 • Hotel Livada Prestige
 • Hotels Simonov zaliv – Depandansa Mirta
 • Skyscrapers Ljubljanske banke, NLB – TR2, TR3, Ljubljana
 • Business Center Hypo Alpe Adria Bank, Ljubljana
 • Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
 • POP TV, Ljubljana
 • Državni zbor Republike Slovenije
 • Mercator center, Domžale, Cigaletova, Trebnje, Levec,Celje, Podbrežje Maribor, Podgorica
 • Planet Tuš, Novo mesto
 • Business center DDC Masarykova, Ljubljana
 • Business center JP VO-KA, Ljubljana
 • ZPIZ, Ljubljana
 • Ministry of transport, Ljubljana
 • Faculty of Economics, Ljubljana
 • Faculty of Pharmacy, Ljubljana
 • Faculty of Humanities – rektorat, Koper
 • Univerzitetni klinični center, Ljubljana
 • General Hospital Novo mesto
 • Psychiatric clinic Ljubljana
 • Business center Sparkasse, Ljubljana
 • Harvey Norman, Celje in Novo mesto
 • Hotel Lev Intercontinental, Ljubljana
 • Hotel Golf, Bled
 • Hotel Slon, Ljubljana
 • Hotel Radin, Radenci
 • Spa&Health resort Dolenjske Toplice
 • Hotel Jeruzalem, Ljutomer
 • Hotel Paka, Velenje
 • Hotel Marita, Portorož
 • Hotel Zeleni gaj, Banovci
 • Hotel Šmarjeta, Šmarješke Toplice
 • HIT Perla, Nova gorica
 • Hotel Larix, Kranjska gora
 • Poslovno zabaviščni center TUŠ
 • Business resort Tuapse, Rusija
 • Apartment complex Termah Snovik
 • Spa&Health Resort Laško, Laško
 • Hotel Vivat, Moravci
 • Hotel Otočec, Otočec
 • Hotel Lucija, Portorož
 • Terme Čatež,
 • Hotel Svoboda Strunjan
 

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.