Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.

Pročitaj više

Vaisala

vaisala_logoVaisala je vodeći svetski proizvođač senzorike i rešenja za merenje vlage i temperature.

 

HMD60/HMW60

HMD60-HMW60Precizni kanalski / prostorni senzor za merenje temperature i relativne vlage u ventilacijskim i enegetskim sistemima zgrada. Uređaj je otporan na različite hemikalije i prašinu.

Osobine:

Područje merenja temperature: -20 … +80 °C (+/- 0,2 °C)
Područje merenja vlage: 0 … 100 % RH (+/- 2%)
Aktivni izlaz: 4… 20mA
Dostupno sa kalibracijskim sertifikatom

Više o proizvodu

HMT120

HMT120_HMT130Precizan prostorni senzor za merenje temperature i relativne vlage u posebno zahtevnim okolinama. Senzor je otporan na različite hemikalije, moguća montaža na udaljenosti od 3-10m od centralne merne jedinice.

Osobine:

Područje merenja temperature: -40 … +80 °C (+/- 0,2 °C)
Područje merenja vlage: 0 … 100 % RH (+/- 2%)
Aktivni izlaz: 4… 20mA
Senzor: u kućištu ili sa 3/5/10m sondom
IP65 kućište
Dostupno sa kalibracijskim sertifikatom
Opcijski se isporučuje i sa display-om 

Više o proizvodu

HMT330

hmt330Precizan prostorni senzor za merenje temperature i relativne vlage u IP 65 korozijski otpornom kućištu, kućištu za ekstremne uslove sa viskom temperaturama i pritiscima. Senzor je otporan na agresivne hemikalije, moguća montaža na udaljenost 5-10m od centralne merne jedinice.

Osobine:

Područje merenja temperature: -70 … +180 °C (+/- 0,2 °C)
Područje merenja vlage: 0 … 100 % RH (+/- 2%)
Aktivni izlaz: 4… 20mA
Senzor: u kućištu ili sa 3/5/10m sondom
IP65 korozijski otporno kućište
Dostupno sa kalibracijskim sertifikatom

Više o proizvodu

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.