Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.

Pročitaj više

Honeywell

honeywell_logoHoneywell – oprema za automatizaciju zgrada

 

Honeywell spada među vodeće svetske proizvođače opreme i sistemskih rešenja sa područja automatizacije zgrada, kućne automatike i tehničkog obezbeđenja objekata. Honeywell-ov prodajni program obuhvata svu potrebnu opremu za automatisko upravljanje sistemima grejanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, energetike i tehniničničke zaštite objekata (dojava požara, video nadzor, kontrola pristupa, protivprovalna zaštita).

Honeywell ima u svojoj ponudi različita rešenja, koja je moguće prilagoditi potrebama objekta – od rešenja za individualno stanovanje i kuće do integrisanih rešenja za automatizaciju sistema u velikim poslovnim, prodajnim i hotelskim objektima sa njvišim zahtevima.

Više informacija o proizvodu

 

Enterprise Building Integrator (EBI)

ebiHoneywell Enterprise Building Integrator (EBI) je jedinstvena programska platforma koja omogućava integraciju svih sistema za nadzor i upravljanje u zgradi, što mu daje komparativnu prednost u odnosu na separatne SCADA i security softvere. EBI u jednom korisničkom interfejsu objedinjuje nadzor i upravljanje klimatizacijom, grejanjem i hlađenjem (KGH), rasvetom i energetikom, sistemima za video nadzor (CCTV), kontrolu pristupa, dojavu požara i protivprovalnu zaštitu. Na ovaj način se postiže maksimalni stepen energetske efikasnosti i efikasnosti upravljanja, održavanja i fizičko-tehničke zaštite objekta. EBI je namenjen za primenu u poslovnim zgradama, hotelima, bolnicama, komercijalnim zgradama i ostalim objektima sa najvišim zahtevima u pogledu komfora, bezbednosti i energetske efikasnosti. EBI je otvoren za nadogradnju i integraciju sa sistemima drugih proizvođača koji koriste standardne komunikacone protokole, čime je obezbeđen siguran i dug eksplatacioni period sa širokim mogućnostima prilagođavanja novim korisničkim zahtevima i servisima.

Kvalitet EBI rešenja najbolje dokazuje referentna lista od preko 15000 instalacija širom sveta u proteklih 20 godina i četri generacije softvera.

Sistem je sastavljen od više programskih modula, koji omogućavaju potpunu integraciju svih podsistema objekta u jedinstvenu korisničku nadzorno-upravljačku platformu, sa pouzdanom i efikasnom interakcijom između pojedinih podsistema i resursima za implementaciju inteligentnih algoritama za upravljanje zgradom:

 • EBI Building Manager – osnovni modul za nadzor i vođenje mašinskih sistema i elektroenergetike
 • EBI Security Manager – modul za integraciju sistema tehničkog obezbeđenja (sistem kontrole pristupa i protivprovalne zaštite)
 • EBI Digital Video Manager – modul za integraciju sistema video nadzora
 • EBI Life Safety Manager –modul za integraciju sistema za dojavu požara
 • EBI Energy Manager – modul za nadzor i optimizaciju potrošnje energije u zgradama

Više informacija o proizvodu

Centraline EAGLE

eagleCentraline EAGLE je programibilni uređaj, jednostavan za programiranje, namenjen automatizaciji sistema mašinske i elektro energetike u zgradama ( toplane, rashladne stanice, sistemi grejanja i ventilacije …). Uređaj se programira pomoću alata CARE, koji sadrži već definisane programske module za racionalno korišćenje energije. Za povezivanje upravljačkog uređaja u jedinstven CNS  sistem, uređaj  sadrži različite komunikacione  protokole, kao npr. Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Lon.  U uređaj je integrisan WEB server, koji uz korišćenje standardnih pretraživača, omogućava pristup do svih podataka na upravljačkom uređaju. Uređaj je dostupan u različitim verzijama, koje se razlikuju po broju integrisanih ulazno-izlaznih tačaka i komunikacijskim mogućnostima. 

Više informacija o proizvodu

Centraline HAWK

centraline hawkProgramabilni integracioni kontroler Hawk namenjen je automatizaciji i integraciji svih mašinskih i elektroenergetskih sistema u zgradama.

Uz snažnu programsku podršku za automatizaciju sistema, upravljačka jedinica HAWK pruža podršku praktično svim protokolima koji se danas koriste u automatskom upravljanju u zgradama (LON, Modbus RTU / TCP, BACnet IP, MSTP, EIB IP, SNMP, M-bus, Z-wave, oBiX). Zbog toga je HAWK idealno rešenje za povezivanje uređaja sa autonomnim upravljanjem (brojila toplotne energije, rashladni agregati, toplotne pumpe, automatika kotlarnica, različiti sistemi rasvete…) na centralni nadzorni sistem, što omogućava sveobuhvatnu automatizaciju svih uređaja koji se ugrađuju u savremene zgrade.

Više informacija o proizvodu

Centraline LYNX

lynxCentraline EAGLE je programibilni uređaj, jednostavan za programiranje, namenjen automatizaciji sistema mašinske i elektro energetike u zgradama ( toplane, rashladne stanice, sistemi grejanja i ventilacije …). Uređaj se programira pomoću alata CARE, koji sadrži već definisane programske module za racionalno korišćenje energije. Za povezivanje upravljačkog uređaja u jedinstven CNS  sistem, uređaj  sadrži različite komunikacione  protokole, kao npr. Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Lon.  U uređaj je integrisan WEB server, koji uz korišćenje standardnih pretraživača, omogućava pristup do svih podataka na upravljačkom uređaju. Uređaj je dostupan u različitim verzijama, koje se razlikuju po broju integrisanih ulazno-izlaznih tačaka i komunikacijskim mogućnostima. 

Više informacija o proizvodu

Centraline SERVAL kontroler za zonsku – sobnu regulaciju (Excel 10)

servalSERVAL sobni kontroler namenjen je za automatizaciju grejanja i hlađenja prostora u poslovnim zgradama, hotelima, bolnicama i sličnim objektima sa centralnim nadzornim sistemom.

Integracijom na nadzorni sistem preko Lonworks protokola, omogućen je:

 • centralni nadzor parametara u prostorima
 • centralno postavljanje željenih temperaturnih uslova u pojedinom prostoru
 • izvođenje automatskih izmena režima rada u prostorima s obzirom na zauzetost prostora
 • centralno upravljanje prema vremenskom rasporedu
 • razmena informacije sa drugim sistemima (npr. sa Hotelskim Informacionim Sistemom)

Ugrađeni napredni algoritmi vođenja omogućavaju optimalni odnos između željenog komfora i efikasne potrošnje energije.

Više informacija o proizvodu

Centraline PANTHER (Excel 50)

pantherPANTHER je kompaktni kontroler namenjen sa sopstvenim I/O resursima za KGH aplikacije u malim i srednjim zgradama. Pogodan je za samostalne aplikacije, dial-up i umrežene konfiguracije (Lon Works).

Ovaj kontroler odlikuje pouzdanost, robusnost i veliki broj ugrađenih i testiranih aplikacijskih modula za optimalno vođenje KGH sistema.

Više informacija o proizvodu

Evohome

evohomeEvohome je inovativno rešenje iz Honeywella za automatizaciju sistema za grejanje u individualnim zgradama za stanovanje. Evohome sistem je opremljen moderno dizajniranim touch panelom koji omogućava jednostavno postavljanje parametara.

Uz visok nivo udobnosti koju osigurava sistem, Evohome takođe ima ugrađen i inteligentan, samopodešavajući algoritam vođenja što korisniku omogućava uštedu energije grejanja.

Centralna jedinica Evohome je takođe kontroler zona s bežičnom komunikacijom prema radijatorskim pogonima i kontrolorima za zagrevanje poda. Kao takav, Evohome omogućuje jednostavno instalatersko rešenje za nezavisan nadzor temperature pojedinih soba u kući ili stanu sa većim brojem prostorija.

Više informacija o proizvodu

Centraline LION (Excel 800)

lionLION je modularni sistem kontrolera i I/O modula za automatsko upravljanje KGH (HVAC) i energetskim sistemima u zgradama. I/O moduli se primenjuju u lokalnoj (BUS) i distribuiranoj arhitekturi sistema (Lon Works).

LION kontroler odlikuje pouzdanost, robusnost i širok asortiman ugrađenih i testiranih aplikacijskih modula za KGH koji omogućavaju optimalno postizanje željenog komfora uz efikasnu potršnju energije.

Više informacija o proizvodu

 

Honeywell – programska oprema

 

 Honeywell – programska oprema SymmetrE

symmetreSCADA SymmetrE je namenjena grafičkom nadzoru i vođenju sistema KGH i energetike u zgradama. SymmetrE omogućava brzu i jednostavnu integraciju Honeywell-ovih kontrolera sa već pripremljenim grafičkim elementima za vizualizaciju i upravljanje.

Programska oprema omogućuje sve standardne funkcije, koje se koriste u automatizaciji zgrada, kao SMS alarmiranje, rad po zadatom rasporedu, arhiviranje i grafički pregled arhiviranih podataka, daljinski nadzor preko Internet mreže, što osigurava jednostavno i ekonomično rešenje za vođenje zgrade.

Integracija sistema drugih proizvođača moguća je pomoću upotrebe standardnih komunikacijskih protokola iz domena automatizacije zgrada – Lonworks, BACnet, Modbus i OPC Client driver-a.

Više informacija o proizvodu

Honeywell – senzorika i izvršni elementi

senzorikaSa programom senzorike i izvršnih elemenata Honeywell zaokružuje celovitost svoje ponude na području automatizacije zgrada. Prodajni program sadrži sve potrebne periferne elemente automatske regulacije, koji su potrebni kod upravljanja KGH sistemima:

 • regulacioni ventili sa elektromotornim pogonima i pogoni žaluzina
 • aktivni i pasivni senzori – temperature, pritiska, vlage, CO2…
 • zaštitne sklopke i elementi

Više informacija o proizvodu

Honeywell XLS80e centrala za dojavu požara

centralaSavremen dizajn i primena visokih tehnolologija proizvodnje uz više od 50 godina iskustva Honeywell-a u domenu dojave požara učinili su da centrala XLS80e predstavlja standard u pogledu funkcionalnosti, fleksibilnosti, pozuzdanosti i jednostavnosti za upotrebu. XLS80e predstavlja osnovu za inteligentnu integraciju sistema za dojavu požara u integrisani sistem za nadzor i upravljanje zgradom – Honeywell EBI. Honeywell svojim prodajnim programom obuhvata pored centrala i kompletnu periferiju (detektore, sirene, specijalne detektore, bežične komponente…) za realizaciju sistema za dojavu požara navišeg ranga.

Više informacija o proizvodu

Honeywell Temaline sistem za kontrolu pristupa

temalineTemaline predstavlja inovativan koncept kontrole pristupa uspostavljajući nove standarde u zaštiti ljudi, imovine i sredstava. Kompletna modularnost sistema oslobađa periferiju i opremu u polju zavisnosti od centralnog nadzornog sistema za sve funkcionalnosti kontrole pristupa i oslobađa nadzorni sistem od procesiranja podataka o pristupima pojedinih kartica. Tamaline funkcionalnosti su integrisane u Honeywell EBI platformu i kao takve pružaju osnovu za implementaciju inteligentnih algoritama zaštite i interakcije sa video nadzorom, protivprovalnom zaštitom i ostalim integrisanim sistemima. Centralni nadzor svih elemenata sistema (uključujući i napajanja) i redundantne konfiguracije kontrolera i napajanja su samo neke od karakteristika koje opredeljuju Temaline za primenu u sistemima sa najvišim zahtevima u pogledu bezbednosti i pouzdanosti.

Više informacija o proizvodu

Honeywell Galaxy Dimension centrala za protivprovalnu zaštitu

galaxy dimnGalaxy® Dimension serija je potpuno integrisana platforma za protivprovalnu zaštitu i kontrolu pristupa. Namenjena je za srednje i velike sisteme i integraciju u Honeywell EBI inegrisani sistem nadzora i upravljanja. Honeywell svojim prodajnim programom pored centrala obuhvata i kompletnu perifernu opremu za protivprovalnu zaštitu i kontrolu pristupa, kao i bežične sisteme najvišeg ranga, čime pruža jedinstvenu i fleksibilnu platformu za izvođenje bezbednosnih rešenja sa najvišim zahtevima u pogledu efikasnosti, kvaliteta i pouzdanosti.

Više informacija o proizvodu

Honeywell IP video nadzor

videoHoneywell je jedan od vodećih svetskih proizvođača opreme za video nadzor (CCTV) najvišeg ranga. Svojim proizvodnim programom obuhvata od IP i analognih, fiksnih i pokretnih video kamera preko digitalnih i mrežnih video rekordera do softvera za IP video nadzor i inteligentnu video analitiku sa najvišim zahtevima. Honeywell IP video kamere zahvaljujući svojim karakteristikama, pouzdanosti i kompatibilnosti sa Honeywell EBI / DVM softverskom platformom čine nezaobilazan element integrisanih sistema za nadzor i upravljanje.

Više informacija o proizvodu

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.