Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).
Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.
Pročitaj više

GE Digital

gedigital_logoGE Digital je vodeći svetski proizvođač opreme i rešenja za područje automatike i proizvodne informatike. Korisnicima nudi širok izbor pouzdanih, sigurnih i otvorenih proizvoda i rešenja, koja su u skladu sa standardima na području automatike i proizvodne informatike, a razvijeni pomoću najsavremenijih tehnologija. Osim svetski poznate SCADA programske opreme GE iFIX, ponudu GE Digital zaokružuju još i sledeći programski alati iz porodice GE: Historian, Real-Time Information Portal, Change Management, RX in Plant Application za razvoj proizvodnih informacionih sistema, i programski alat GE Batch Execution za vođenje raznih procesa.

 

 

 

GE HMI SCADA iFIX

GE iFIX, programski alat vrste SCADA (engl. Supervisory Control and Data Acquisition), uključuje sve standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ručnog vođenja procesa, pohranjivanje i prikazivanje podataka, i alarmiranje.

glava4

Karakteristike:

 • pouzdanost rada
 • visoka funkcionalnost i robustnost,
 • otvorenost
 • skalabilnost u arhitekturi (od samostalnih tačaka sa malim brojem IO signala u procesnoj bazi, do velikih sistema sa preko 1000 tačaka u podeljenim arhitekturama server-korisnik)
 • mogućnost izrade kompleksnih grafičkih prikaza
 • mogućnost implementacije OLE automatizacije i povezivanja sa komponentama MS Office
 • mogućnost povezivanja sa relacijskim bazama
 • zaštićen pristup podacima, konfigurabilan na nivou pojedine IO tačke
 • napredno alarmiranje, konfigurabilno po pojedinim IO tačkama i područjima, i podrška najsavremenijim tehnologijama i standardima kao VBA, Terminal Server, OPC, SQL/ODBC, ActiveX, COM/DCOM itd
 • proširena mogućnost praćenja događaja (engl. Audit Trail) i elektronski potpis potvrđuju upotreblijvost programskog alata GE iFIX i u regulisanoj industriji (npr. farmaceutska i prehrambena industrija )

 

Primjenjivost programskog alata GE iFIX vidljiva je u njegovoj raširenosti u celom svetu.

Više informacija o proizvodu


GE WebSpace

GE  iFIX WebSpace potpuno funkcionalan web pretraživač, koji korisniku omogućava prošireni i poboljšani novi ili već postojeći HMI/SCADA sistem. Korisniku nudi potpun nadzor i vizualizaciju procesa preko lokalnog intraneta ili interneta, bez da se menja postojeća iFIX aplikacija. GE iFIX WebSpace je kompatibilan sa FIX32 i svim verzijama od iFIX 2.6 do iFIX 5.0.

ifix-webspace

 

Proficy iFIX WebSpace sistem korisnicima nudi:

 • mogućnost daljinskog upravljanja procesom putem interneta ili drugih naprednih komunikacijskih sistema
 • skraćuje vreme prijema odluke i prihvata odluke
 • pojednostavljuje infrastrukturu za nadzor procesa
 • poboljšava se iskorišćenost i dostupnost do postojećeg sistema za nadzor i vođenje
 • brza implementacija doprinosii smanjenju ukupnih troškova (TCO)

iFIX WebSpace je moguće koristiti u različitim konfiguracijskim topologijama:

 • na samostalnom – namenskom serveru ili
 • na postojećem iFIX SCADA serveru

Više informacija o proizvodu


Proficy Historian

 

proficy-historianProficy Historian je sistem za arhiviranje i analizu procesnih podataka koji se satoji od četiri osnovne komponente:

 • arhiva procesnih podataka
 • sistem zahvatanja i prikupljanja podataka
 • komponenata za administraciju sistema
 • klijenti, i tehnologije pomoću kojih je omogućena analiza arhiviranih podataka, odnosno dolaženja do njih neposredno iz informacionih sistema

Proficy Historian koristi se kao centralna arhiva procesnih podataka u sistemima automatizacije, ali i kao osnova za sisteme proizvodne informatike (t.i. Plant Intelligence Infrastructure). Kod ovih se "real-time" podaci pretvaraju u korisne informacije, koje pomažu boljem informisanju, i preciznijim poslovnim odlukama.

Više informacija o proizvodu


Proficy Historian Analysis

clip_image002Proficy Historian Analysis predstavlja »okrnjnenu« verziju Proficy Vision rešenja, koja se odnosi samo na prikazivanje podataka iz Proficy Historian sistema. Korisnik na lak i jednostavan način može zamisliti individualnu oznaku arhive i lako konfigurisati svoje stavove. Alat omogućava izvoz podataka direktno iz trendova u CSV fajlove i kreira jednostavne izveštaje.

Više informacija o proizvodu


Proficy Mobile

proficymobile

Sa povećanjem popularnosti pametnih telefona, tablet računara i drugih mobilnh uređaja, mnogi korisnici u automatizaciji i IT, očekuju od mobilnih tehnologija da im pomognu u svakodnevnom radu. Ovo je bio vodeći princip u razvoju Proficy Mobile aplikacije, koja omogućava korisnicima da konfigurišu aplikaciju za mobilni uređaj i prikaže ključne informacije iz različitih izvora (SCADA, Historian ili druge baze podataka). Proficy Mobile aplikacija, namenjena je korisnicima koji nisu stalno u kontrolnoj sobi, ali moraju biti u mogućnosti da brzo vide proces rada. Komplementarna alatka Proficy WebSpace aplikacija, služi kao direktni iFIX SCADA klijenti i omogućava, SCADA grafički prikaz na celom ekranu na mobilnim uređajima. Proficy Mobile prikazuje ove informacije u sažetom obliku na vrlo elegantan i razumljiv način.

 


Proficy Vision

proficyvisionProficy Vision je on line vizuelizacija kontejnera, gde je moguće kombinovati i prikazati različite web sadržaje npr.sadržaj iz Proficy WebSpace, Proficy Real Time Information Portal, Proficy Plant Applications sistema ili bilo koje druge web bazne aplikacije. Korisnik može sistematski organizovati sadržaje u okviru S95 modela opreme (Equipment model). Na ovaj način, u runtime režimu kreće se kroz definisane prikaze i sadržaje, koji se odnose na nivo modela C95.

Više informacija o proizvodu

 


Proficy Real-Time Information Portal

informationportal

Proficy Real Time Information Portal je programsko rešenje zasnovano na internetskoj tehnologiji, koje korisniku na jednostavan način omogućuje pristup i distribuciju procesnih i proizvodnih informacija dobijenih iz Historian-a.

Transformacijom sirovih podataka u željeni oblik, Proficy Real Time Information Portal omogućava korisniku pregled trendova (po vremenu i događaju) i praćenje KPI-a (engl.Key Performance Indikators).

Više informacija o proizvodu


Proficy Workflow

Softverski alat Proficy Workflow namenjen je upravljanju proizvodnih tokova kod automatizovanih i neautomatizovanih procesa..

proficy-workflow

Proficy Workflow omogućava:

 • interaktivno upućivanje operatera
 • osigurava pravilno izvođenje svih koraka u procesu i
 • beleži izvedene akcije i događaje

Korišćenjem grafičkih elemenata jednostavno definišemo korake i događaje koji određuju tok proizvodnje. Možemo koristiti sopstveni korisnički interfejs za operatere, i interfejs za povezivanje sa opremom i mašinama. Na jednostavan način možemo se povezati sa elementima sistema automatizacije (npr. SCADA, Historian) ili informacione sisteme.

Proficy Workflow doprinosi boljem upravljanju i nadzoru nad procesima i smanjuje mogućnost grešaka operatera. Podiže efikasnost procesa i kvalitet proizvoda i smanjuje troškove.

Više informacija o proizvodu


Proficy Troubleshooter

Softverski alat Proficy Troubleshooter namenjen je boljem razumevanju i analizi procesnih podataka i razumevanju njihove međuzavisnosti.

proficy-troubleshooterPutem ugrađenih analitičnih metoda možemo pomoću alata Proficy Troubleshooter utvrditi uzroke problema u procesu bez obzira na vrstu serije i možemo simulirati ponašanje procesa u različitim uslovima.

Više informacija o proizvodu

 


Proficy Cause +

Proficy Cause+ je softverski alat za on-line praćenje procesnih podataka, koji detektuje i analizira neželjene događaje u procesu i korisniku predlaže preventivne i korektivne mere u realnom vremenu.

 


Proficy Plant Applications

Proficy Plant Applications je zbirka standardnih MES (engl. Manufacturing Execution System) komponenata koje se temelje na obradi realnih procesnih podataka. 


proficy-plant-appUključuje sledeće glavne funkcije za upravljanje proizvodnim procesima:

 • vođenje proizvodnje i efikasno korišćenje proizvodnih resursa
 • upravljanje kvalitetom proizvoda i procesa
 • sledljivost
 • upravljanje efikasnošću
 • povezivanje proizvodnih i poslovnih sistema

Proficy Plant Applications satoji se od četiri samostalna modula:

 • efikasnost (Efficiency): upravljanje zastojima, izračunavanje i prikaz ključnih pokazatelja proizvodnje
 • kvalitet (Quality): praćenje ključnih procesnih (tehnoloških) podataka i parametara kvaliteta
 • praćenje i sledljivost (Production): izvođenje i praćenje proizvodnog procesa na osnovu radnih naloga, genealogija
 • batch analiza: analiziranje i kreiranje izveštaja

Više informacija o proizvodu


Proficy Batch Execution

batchProficy Batch execution je programsko okruženje koje osigurava celovitu podršku za vođenje procesa. Alat omogućava modeliranje fizičke opreme u procesu, izradu tehnoloških receptura i vođenje serijskog procesa na osnovu međunarodnog standarda ISA S88.01.

Više informacija o proizvodu

 


Proficy Change Management

Proficy Change Management je alat koji omogućava nadzor, pohranjivanje i praćenje svih operacija, odnosno promena izvršenih nad ključnim datotekama, programima i procesnim aplikacijama. Svi važni procesni podaci se pohranjuju na centralnom sigurnom mestu, što osigurava trenutni pristup podacima u slučaju kvara i ispada procesnih uređaja.

proficy-change-mgProficy Change Management omogućava nadzor nad širokom paletom alata, kako iz porodice GE Intelligent Platforms Proficy (Machine Edition, iFix, Cimplicity), tako i nad alatima ostalih proizvođača (RSLogix 5/500/5000, S5, S7, ProWorx Plus/NxT, AutoCAD, MS Word, MS Excel).

Proficy Change Management osigurava korisniku potpun nadzor nad svim verzijama, što znači jednostavan pristup i pregled postojećih verzija, i razlika među njima. U okviru alata Proficy Change Managemet nalazi se i planer koji vrši automatski prenos i arhiviranje promenjenih aplikacija na Change Management serveru. Time smo postigli da se na serveru nalaze sve najnovije verzije aplikacija. Takođe omogućava izveštavanje korisnika o svim promenama, putem e-pošte, što osigurava brzu detekciju u slučaju neovlašćenih promena.

Mogućnost praćenja događaja (engl. Audit Trail) i podrška za elektronske potpise omogućava korišćenje programskog alata Proficy Change Management i u regulisanoj industriji (farmaceutska i prehrambena industrija.

Više informacija o proizvodu


Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY

cimplicity

CIMPLICITY je klijent/server zasnovan na vizuelizaciji i kontroli rešenja koje vam pomaže da vizuelizujete svoje poslovanje, obavljate nadzor i automatizaciju davanjem pouzdane informacije višeg nivoa analiičkih primena. Sa najnovijim karakteristikama CIMPLICITY 8.1, uključujući i moćan grafički čip, dinamično vreme rukovanja i opciju digitalnog grafičkog ponavljanja (DRG) 2.1, operateri i inženjeri imaju moć i sigurnost da precizno prate i kontrolišu svaki aspekt njihovog okruženja, opreme i resursa.
Rezultati: brži odziv, smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti.

 

More information about this product.


Proficy Process System

proficy-process-systemProficy Process system predstavlja integrisano rešenje procesne automatizacije za povezane i hibridne sisteme vođenja. Namena proizvoda je da popuni raskorak među tradicionalnimi DCS procesnim i PLC/HMI zasnovanim sistemima. Probleme i ograničenja koje pojedinačni tradicionalni pristup donosi, rešava sa potpunom integracijom standardnih GE Inteligent Platforms komponenata kao što su: PAC RX sistemi, iFix , Cimplicity HMI, Proficy Historian, Change Management. Korisnicima povezanih i hibridnih sistema omogućava visoku pouzdanost delovanja njihovih sistema, veću efikasnost i smanjenje ukupnih troškova proizvodnje.

Više informacija o proizvodu


Proficy GlobalCare Complete

Proficy GlobalCare je program podrške korisniku. Nudi najviši nivo tehnične podrške i mogućnost besplatne nadogradnje na novu verziju proizvoda za vreme trajanja ugovora. Proficy GlobalCare podrška sadrži takođe:

 • proficy-globalcare pristup besplatnoj podršci putem kontakta sa centrom za podršku (telefonski, e-poštom ili internetom,)
 • on-line pristup internetskoj stranici za podršku gde korisnik može naći korisne savete, bazu najčešćih pitanja i odgovora i opise tehničkih rešenja raznih korisnika
 • pristup forumima gde korisnici zajedno sa stručnjacima razmenjuju znanja i iskustva
 • besplatan pristup „driverima“ i SIM modulima (engl. Software Improvement Module) preko interneta i istovremeno obaveštavanje o njima putem elektronske pošte, pristup do modula za proširenja preko interneta
 • neograničena besplatna nadogradnja na novu verziju za sve proizvode koji su dio GlobalCare ugovora (za vrieme trajanja ugovora)

Više informacija o proizvodu

 


NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.