Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.

Pročitaj više

GE Automation & Controls

geautomationGE Automation & Controls je vodeći svetski proizvođač opreme i rešenja za područje automatike i proizvodne informatike. Nudi jedinstvenu osnovu agilne i pouzdane tehnologije pružajući klijentima trajne prednosti. u industrijama u kojima rade , uključujući energiju, vodu, robu široke potrošnje, državne institucije, odbrambene sisteme te telekomunikacije.

 

PACSystems

pacsystems
PACSystems (angl. Programmable Automation Controllers) predstavlja novi pristup GE Automation & Controls u razvoju upravljačkih jedinica (kontrolera). Korišćenje jedinstvenog programskog jezgra i operacijskog sistema kod različitih upravljačkih jedinica, omogućava korisniku razvoj aplikativne programske opreme pomoću jedinstvenog programskog alata GE Machine Edition. Tako razvijena aplikativna programska oprema može se jednostavno koristiti na različitim platformama u pogledu na zahteve aplikacije. To omogućava cenovno optimalnu konfiguraciju sistema u pogledu trenutnih potreba korisnika. Kod strukturne promene aplikacije moguća je migracija već izgrađene programske opreme među različnimi platformama upravljačkih jedinica. Nadogradnja mašinske opreme upravljačkih jedinica (novi kontroleri) je jednostavna, jer je aplikacija zbog jedinstvenog programskog jezgra i operativnog sistema, prenosiva. To omogućava korisniku jednostavno i cenovno povoljno osavremenjivanje sistema, što mu omogućava dugotrajnu funkcionalnost.

Više informacija o proizvodu

KATALOG GE Automation & Controls

RX3i

rx3i

RX3i porodica upravljačkih jedinica (kontrolera ) temeljena je na novoj PCI sabirnici visokih performansi i 300MHz Pentium procesoru sa 10 MB radne memorije. Odlikuje je i vrlo širok izbor ulazno-izlaznih modula koji imaju mogućnost zamene u toku rada (hot swap). Sa RX3i procesorima možemo jednostavno nadograditi kontrolere 90-30, a da sačuvamo sve postojeće ulazno-izlazne module.

Više informacija o proizvodu

KATALOG GE Automation & Controls

RSTi-EP CPE100

RSTi-EP CPE100

PACSystems RSTi-EP CPE100 je po dimenzijama mala samostalna procesorska jedinica sa velikim mogućnostima komunikacije. Sadrži snažan 1,2 GHz procesor i 1 MB korisničkog memorijskog prostora. Robustna konstrukcija omogućava rad procesora u temperaturnom opsegu -40 C do 70 C. Lako povezivanje omogućavaju četiri ugrađena Ethernet porta sa mogućnošću priključenja na dve nezavisne Ethernet mreže sa podrškom različitim protokolima kao što su Modbus TCP/IP, Profinet, SRTP, EGD. Procesor omogućava povezivanje preko Etherneta sa već proverenim distribuiranim I/O jedinicama VersaMax ili RSTi-EP. Mogućnost prihvatanja različitih porodica I/O jedinica uz izbor prikladnih I/O modula iz bogate ponude GE Automation&Controls omogućava PACSystems RSTi-EP CPE100 sistemu robustnu i cenovno pogodnu izvedbu inteligentnog distribuiranog upravljačko regulacijskog sistema, prilagođenog potrebama korisnika.

Više informacija o proizvodu

Series VersaMax

serija-versamaxPorodicu modularnih kontrolera serije VersaMax odlikuje inovativan dizajn koji omogućava da VersaMax sistem koristimo kao prograbilne logičke kontrolere (s CPU-jem), ili kao univerzalne ulaz-izlaz jedinice u distribuiranim sistemima kontrole.

Jedan sistem može da sadrži do 64 ulaznih i izlaznih modula i kontrolišu do 2048 piksela, ali takođe omogućava razmenu modula u toku rada sistema (hot swap). Tu je bogat skup ulazno-izlaznih modula gustine do 32 terminala. Koristeći različita podnožja za ulaz i izlaz modula korisnik može da izabere između različitih tipova terminala.Serija Versa Max, uz pomoć konektora i kabla sa terminala, omogućava povezivanje signala preko posebnog terminala jedinice.

Više informacija o proizvodu

KATALOG GE Automation & Controls

Series VersaMax Nano/Micro

serija-versamax-micro-nanoKontrolere serije VersaMax Nano/Micro odlikuju male dimenzije, povoljna cena, pa su prikladni za primenu u aplikacijama nižeg cenovnog nivoa. Na raspolaganju je više modela sa različitim mogućnostima priključivanja do 28 ulazno-izlaznih signala. Osnovne module moguće je proširiti sa do četiri dopunska modula u upravljački uređaj sa 140 ulazno-zlazne tačke. Preko ugrađenih RS232/485 interfejsa moguće je međusobno povezivanje kontrolera u aplikacijama koje sadrža i nadzorni sistem.

Više informacija o proizvodu

KATALOG GE Automation & Controls

Prikazni paneli

paneli

Sa ciljem osiguravanja celovitih rešenja u automatizaciji , Ge Digital nudi bogatu paletu uređaja za prikazivanje i unos podataka. Svi paneli zadovoljavaju nivo zaštite IP 65, što omogućava korištenje u zahtevnom industrijskom okruženju. Uređaji porodice Datapanel omogućuju tekstualni prikaz i unos podataka preko folijske tastature.

Za zahtevnije prikaze na raspolaganju su uređaji porodice Quickpanel sa kolor TFT LCD grafičkim ekranom veličine od 5 do 12,1 inča. Unos podataka vrši se preko ekrana osetljivog na dodir.

Više informacija o proizvodu

KATALOG GE Automation & Controls

Programska oprema

GE Digital programska oprema GE Machine Edition predstavlja integrisano okruženje za razvoj korisničkih aplikacija. Sastoji se od programska-opremaprogramskih modula za programiranje PLC kontrolera i distribuiranih jedinica, soft PLC kontroleri, modul vizualizacije sistema i programski modul kontrolera za motorne pogone. Osnovni programski modul (Logic developer -PLC) omogućuje takođe i konfigurisanje svih GE Digital komunikacijskih inerfejsa za Ethernet, Profibus DP, Modbus, Device Net i Genius.

GE ME korisnike zbog potpune integrisanosti svih komponenata, jedinstvenog grafičkog interfejsa i baze podataka, razvoj korisničkih aplikacija je brži.

Više informacija o proizvodu

 

p>

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.