Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).
Pročitaj više

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno uvođenje mera štednje energije, i uvođenje energetskog menadžmenta u zgradama, moramo pre svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za šta nam je potrebna adekvatna informaciona podrška sa bazom podataka i efikasnim savremenim analitičkim alatima.
Pročitaj više

Nova generacija HMI/SCADA sistema proizvođača GE Digital

nextgenhmi_screenshot2

Poduzeće GE Digital izdalo je novu generaciju HMI/SCADA sustava, koji korisnicima donose široke mogućnosti (web) pristupa procesnim podacima te učinkovit način pregledavanja i upravljanja, sa naglaskom na visoki supanj ergonomije (Efficient HMI), što je u skladu sa najnovijim HMI trendovima i standardima (ISA101 HMI).

Nova generacija HMI/SCADA sustava omogućava bržu detekciju i uklanjanje grešaka u sutavu te time povećava učinkovitost korisnika, a sa druge pak strane omogućava brzu i jednostavnu implementaciju i održavanje sustava.

Više o novostima pročitajte u priloženom dokumentu.

Nazad na novosti