Vprašajte nas Prva stran

Industrija hrane i pića

MES sistemi za upravljanje proizvodnjom

Metronik MES rešenje za podršku proizvodnje ( Manufacturing Execution System ). MePIS – Food uključuje sledeće funkcije:

 • Materijalno poslovanje u proizvodnji
 • Sledljivost
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje efikasnošću kroz implementaciju standardnih parametara za merenje radnih funkcija ( OEE )
 • Identifikacija materijala u proizvodnji
 • Primanje sirovih materijala i priprema pošiljki
 • Generisanje izveštaja i prikaza u skladu sa zahtevima upravljanja i standardima ISO 9001:2000, HACCP, IFS, BRC i ECO - BIO ( EU direktiva2092/91)
 • Analiza (OLAP), PAT (engl. Process Analytical Technology)

Važna funkcija rešenja MePIS – Food je automatizacija integracija procesa i ambijentalnih podataka u sisteme sledljivosti

Više o rešenjima za upravljanje proizvodnjom in analitičnih rešitvah.

Industrija hrane i pića

Automatizacija i računarska kontrola energetskih i klimatizacijskih sistema u proizvodnim pogonima i objektima

Metronikovo rešenje omogućuje automatizaciju i kontrolu klimatizacijske i ventilacijske opreme ( HVAC ), kontrolu energetskih sistema u proizvodnim pogonima, hladnjačama i poslovnim zgradama. Omogućava efikasnu kontrolu energetskih sistema, odgovarajuće uslove rada i racionalno korišćenje energije. Takođe, omogućava pogled na uređaje u stvarnom vremenu, alarmiranje, dijagnostikovanje grešaka i arhiviranje procesnih podataka. Integrisan sa METRONIK MES sistemom automatski prenosi ključne ambijentalne podatke za sistem sledljivosti.

Visoka pouzdanost sistema je osigurana korišćenjem svetski poznate industrijske automatizacijske opreme poznatih proizvođača GE Intelligent i Honeywell i korišćenjem proverenih alogirtama za energetske sisteme.

Više o rešenjima za automatizaciju podrške sistema.

Industrija hrane i pića

Automatizacija i IT podrška za mešanje materijala stočne hrane

Za mešanje materijala Metronik nudi tehnološki moderno rešenje za automatizaciju. Osim računarske kontrole proizvodnih procesa i mešanja stočne hrane ( postupci za doziranje, mešanje, paletiranje i prevoz kabastog materijala ) Metronikov sistem takođe uključuje informatičku podršku za upravljanje mešanjem.

Metronikov sistem je implementiran u industrijske kontrolore i u SCADA softver, Proficy SCADA iFIX iz GE Intelligent platformi. To je u skladu sa propisima o kvalitetu, označavanju i pakovanju materijala stočne hrane na tržište ( uredba EU 178/2002).

DODANE VREDNOSTI ZA FABRIKE U PROIZVODNJI HRANE:

 •  Poboljšana sledljivost i sigurnost proizvodnje
 • Automatsko povezivanje procesa i parametara iz okruženja u sisteme sledljivosti
 • Bolja kontrola kvaliteta proizvoda
 • Sigurno snabdevanje energijom za proizvodnju
 • Upravljanje energetskim sistemima i efikasno korišćenje energije
 • Usklađenost sa standardima i propisima (EU regulativa 178/2002, Pravilnik o kvalitetu, označavanju i pakovanju hrane na tržištu, HACCP, IFS, BRC i ECO – BIO)
 • Povećana efikasnost, implementacija merenja ( OEE ) za merenje efikasnosti proizvodnih pogona
 • Poboljšano korišćenje i dostupnost opreme i efikasnost procesa
 • On line proizvodni podaci za podršku u odluci
 • Niži troškovi proizvodnje

NAŠI PARTNERI:

Metronikova rešenja su implementirana u velikom broju fabrika hrane i pića: Group Droga Kolinska, Ljubljanske mlekarne, Celjske mesnine, Žito, Proconi, Pivovarna Laško, Perutnina Ptuj, Jata Emona, Panvita – Proizvodnja krme, Lek Veterina, itd.

OPŠIRNIJE U REFERENCAMA

 

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.