Vprašajte nas Prva stran

Farmaceutska industrija

Automatizacija sistema podrške

Automatizacija ventilacije i klimatizacije (HVAC), tzv. BMS rešenja, rešenja za upravljanje čistim sobama, odnosno, EMS rešenja, rešenja za proizvodnju i distribuciju medija ( vruća i hladna voda, pročišćena, dejonizovana voda, itd. ), rešenja za nadzor potrošnje energije.

Sva Metronikova rešenja slede preporuke GMP-a i GEP-a i stvorena su u skladu s GAMP 5 i u skladu sa potrebama korisnika kako bi se očuvala usklađenost s 21 CFR, Dio 11.

Metronikova rešenja su bazirana na industrijskoj automatizacji opreme ( SCADA, iFix, GE Intelligent Platform ili OPTO 22 PLC ) i takođe su vrlo pouzdana, otvorena i fleksibilna i osiguravaju visoku funkcionalnost.

Više o automatizaciji sistema podrške.

Farmaceutska industrija

Rešenja za kontrolu procesa

Rešenja za serijski orijentisane složene hemiske procese u segmentu proizvodnje materija, zahteva kompromis između automatizacije visokog kvaliteta i fleksibilnosti procesa. Za ovakve izazove Metronik pristupa sa namenskim alatima za serisku kontrolu ( Proficy Batch Execution ) koji podupire razvoj recepata i implementaciju procesa u skladu sa standardnim S88.

Metronik takođe nudi rešenja za manje zahtevne procese u segmentu proizvodnje materija, za zahtevnije segmente farmaceutske tehnologije ( proces pripreme sterilnih rešenja, proizvodnja ampula i granulata ) gde komplikovanost procesa ne zahteva upotrebu namenskih alata za serijsko upravljanje. Za takve slučajeve Metronik je razvio sopstvene korisničke alate za potporu vođenja procesa receptura u skladu sa standardom S 88.

U skladu sa farmaceutskom regulativom u kojoj su rešenja nadzora proizvodnje ključna, Metronik strogo sledi preporuke rešenja GMP-a i stvara ih u skladu sa GAMP5 i takođe osigurava sklad s 21 CFR Dio 11.

Više o rešenjima za kontrolu procesa

Farmaceutska industrija

Rešenja za upravljanje proizvodnjom

Metronik rešenje MES (Manufacturing Execution System) MePIS-LS(Life Science) uključuje sledeće funkcije:

 • Izrada master recepata (MBR),
 • Implementacija recepata i upravljanje proizvodnjom (engl. Workflow),
 • Kontrola toka materijala,
 • Kreiranje elektronskih zapisa u proizvodnji (EBR)

MePIS-LS sledi preporuke GMP-a i može se implementirati u segmentima ( proizvodnim celinama ) ili horizontalno kroz celu proizvodnju. Jedno od važnih Metronikovih rešenje je takođe efikasnost upravljačkih modula ( OEE ) što znatno doprinosi smanjenju pada proizvodnje i većoj ekonomičnosti opreme. Jedna od važnijih funkcija Metronikovih rešenja za efikasnost segmenta jeste korišćenje podataka u stvarnom vremenu iz proizvodnje kao i snažne analitike za podršku upravljanja odlukama. Set naših IT rešenje za podršku proizvodnje takođe uključuje rešenja za kontrolu i analizu relevantnih GMP parametara.

Više o rešenjima za upravljanje proizvodnjom.

DODATNE VREDNOSTI ZA FARMACEUTSKE KOMPANIJE:

 • Povećana pouzdanost proizvodnih procesa
 • Sigurno snabdevanje energijom za proizvodnju
 • Povećana ponovljivost i efikasnost procesa
 • Upotreba farmaceutskih standarda i preporuka (GAMP 5, 21 CFR Part 11)
 • Fleksibilni recepturni sistem
 • Implementacija bespapirne proizvodnje
 • Smanjen broj padanja proizvodnje
 • Efikasno korišćenje proizvodnih resursa
 • Optimalna upotreba energije i manji troškovi upravljanja
 • Važeća rešenja

NAŠI PARTNERI:

Metronik rešenja su implementirana u svim većim farmaceutskim kompanijama i šire: Krka, Lek-Sandoz, Hemofarm-Stada, Pliva-Teva, Belupo, Zdravlje-Actavis, Bosnalijek, Pharmaswiss, Pharma nova.

 

OPŠIRNIJE U REFERENCAMA

NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

GE Digital napravio je četvrtu generaciju HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Pročitaj više

ZAŠTO VERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspešno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacionhi sistema.

Metronikove projektne ekipe imaju više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacione sisteme.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje troškove i povećaju efikasnost svoje proizvodnje.